BƯỚC 1: YÊU CẦU

Hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để bắt đầu quy trình. Xin vui lòng cung cấp thông tin về ngân sách, tài sản bất động sản của bạn, và loại không gian mà bạn muốn tạo ra. Sau khi xác định tài sản, chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn thuận tiện cho bạn.

BƯỚC 2: KHẢO SÁT THỰC ĐỊA

Trong trường hợp bạn quyết định cải thiện hoặc thay đổi không gian, người đứng đầu dự án sẽ thực hiện một cuộc khảo sát trực tiếp tại công trình để xác nhận kích thước, tình trạng hiện tại của không gian và các yêu cầu cụ thể.

Các thành viên không phải là người quyết định cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm tài sản phù hợp. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ thông báo về ngân sách, lịch trình, và cung cấp hình ảnh của tài sản.

BƯỚC 3: ĐỀ XUẤT BỐ CỤC

Trước khi đề xuất kế hoạch thiết kế cuối cùng tại công ty, chúng tôi sẽ họp trực tiếp với bạn để bàn bố cụ thể. Bố cục là một phần quan trọng để định hình thiết kế trong tương lai.

Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này để đề xuất thiết kế dựa trên tầm nhìn của bạn.

BƯỚC 4: ĐỀ XUẤT

Chúng tôi sẽ đề xuất một thiết kế và ước tính dựa trên bố cục được lên kế hoạch. Để giải thích chi tiết, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu phân tích cú pháp CG để trình bày hình ảnh cho bạn.

BƯỚC 5: SỬA ĐỔI THIẾT KẾ – ĐIỀU CHỈNH GIÁ

Chúng tôi sẽ xem xét, điều chỉnh thiết kế và ngân sách dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là giai đoạn quan trọng để tạo ra một không gian cân bằng, bao gồm các yếu tố như chi phí, bố trí, trang thiết bị, tính năng và độ bền. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện và điều chỉnh nó theo nhiều lần thảo luận để đảm bảo sự hài lòng của bạn.

Đặc biệt, giai đoạn này là miễn phí

BƯỚC 6: HỢP ĐỒNG

Khi bạn đã thực sự hài lòng với thiết kế và cung cấp của chúng tôi, chúng tôi sẽ soạn thảo hợp động và mời bạn ký. Thông thường, việc chuẩn bị cho quá trình xây dựng sẽ mất khoảng một tuần.

BƯỚC 7: XÂY DỰNG

Chúng tôi sẽ tiến hành công việc xây dựng một cách an toàn dưới sự quản lý của văn phòng giám sát. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết kế một đội ngũ kết hợp các chuyên gia xây dựng, thiết kế và quản lý công ty.

Công việc xây dựng sẽ bắt đầu sau khi thực hiện việc kiểm tra cuối cùng về kích thước và vị trí tại công trường, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của bạn.

BƯỚC 8: XÁC NHẬN – KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra chi tiết như chất lượng công việc xây dựng và quản lý tiến độ, ngay cả khi việc xây dựng đã bắt đầu. Nếu có cải tiến cần thiết, chúng tôi sẽ báo cáo kịp thời cho bạn và thực hiện các điều chỉnh dựa trên phản hồi của bạn.