Tuyển dụng

Tuyển dụng

Sắp xếp theo Mặc định
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THƯƠNG HIỆU VIỆT
Bạn có tuổi trẻ ! Bạn có sức khỏe ! Bạn đang muốn cống hiến sức mình để thỏa mãn khát khao làm giàu ! Bạn có đam mê kinh doanh ! Bạn đủ tự tin để thử sức ! Bạn đủ dũng cảm để thất bại !
Bạn nghĩ gì nếu gia nhập vào VINA BRAND ? Bạn sẽ có tất cả nếu bạn thành công hoặc...bạn sẽ chẳng mất gì ngoài thời gian được học hỏi kinh nghiệm, được trang bị các kỹ năng, ...

Sản phẩm